Certificare ISO

Certificarea sistemului de management al calității

TECNOLOGY COM impune obținerea fără nici un compromis a calității lucrărilor pe care le executam.

Bazat pe acest considerent, politica în domeniul calității stabilita de conducerea executiva a TECNOLOGY COM vizează obținerea parametrilor calitativi ai lucrărilor executate, astfel încât sa îndeplinim dorințele clienților noștri și sa realizam chiar depășirea așteptărilor acestora. Demersul nostru pentru calitate este realizat prin utilizarea tehnicilor moderne de construcție asociate cu metode eficiente de management și experiența locala.

Obiectivul nostru este de a executa construcțiile la timpul planificat cu respectarea tuturor prevederilor din proiect și a reglementarilor legale aplicabile în vigoare, chiar în condițiile unor amplasamente dificile sau/și îndepărtate.

iso3

 

TECNOLOGY COM se angajează sa urmărească respectarea sistemului de management al calității adoptat și sa asigure condițiile pentru îmbunatățirea continua a acestuia.  In acest scop se planifica și se aloca toate resursele financiare, materiale și umane necesare.

Suntem, de asemenea, convinși ca numai relațiile reciproc avantajoase cu furnizorii și ceilalți colaboratori ai noștri – care intervin în procesul de construire – sunt în măsura de a ne întări capacitatea noastră de a asigura calitate și valoare muncii pe care o depunem.

Certificarea sistemului de management al calității de către un organism de certificare acreditat și recunoscut pe plan international constituie pentru TECNOLOGY COM un mijloc de validare a funcționarii corespunzătoare, a eficientei și eficacității acestuia, dar și a oportunității unei îmbunatățiri continuie.

Pentru a ne asigura ca suntem în măsura de a stăpâni calitatea am adoptat un sistem de management al calității și îndeplinește cerințele SR EN ISO 9001:2008.